Jakie obowiązki ma rękodzielnik i czy obejmuje go BDO?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Każda osoba prowadząca działalność rejestrowaną i nierejestrowaną musi spełniać pewne obowiązki. Rękodzielnik nie jest tu wyjątkiem. BDO to jedna z rzeczy, które łatwo przeoczyć.

Pomimo rozwijających się technologii i produkcji masowej, produkty wykonane ręcznie cieszą się niesłabnącą popularnością. Konsumenci są gotowi zapłacić więcej za wysokiej jakości towar handmade – ubrania, biżuterię, kosmetyki, akcesoria czy dekoracje. Rękodzielnictwo dla wielu osób jest nie tylko pasją, ale też głównym źródłem utrzymania. Rękodzielnik, który prowadzi swój sklep, musi pamiętać o obowiązkach, jakie nakłada na niego prawo. Jednym z nich jest BDO.

Co to jest BDO?

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach BDO to baza danych, w której monitoruje się dane na temat produktów i opakowań oraz podmiotów wprowadzających na rynek produkty i opakowania, a także gospodarujących odpadami. System ma zapobiegać pojawianiu się nieprawidłowości w tym zakresie. Przedsiębiorcy mogą prowadzić w rejestrze ewidencję odpadów oraz składać sprawozdania.

Pakowanie przesyłki
(fot. Bench Accounting, źródło: unsplash.com)

Kto musi się zarejestrować w BDO?

BDO obejmuje wszystkie podmioty, które zarządzają odpadami, wytwarzają je, oferują produkty w opakowaniach, prowadzą sprzedaż detaliczną lub hurtową, wprowadzają na rynek sprzęt elektroniczny, pojazdy, smary i oleje, baterie i akumulatory, produkują lub importują opakowania.

To znaczy, że BDO może obejmować także rękodzielników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Kiedy BDO obowiązuje rękodzielnika?

Każde rękodzielnik, który korzysta z opakowań i plastikowych toreb przy sprzedaży i dostarczaniu swoich towarów, musi zgłosić się do rejestru BDO. Wystarczy, by rękodzielnik sprzedawał jeden produkt na rok i korzystał do wysyłki z kartonowego opakowania.

Kartonowe paczki
(fot. Leone Venter, źródło: unsplash.com)

Gdy rękodzielnik wytwarza tylko odpady komunalne, czyli podobne składem do tych produkowanych w gospodarstwach domowych, nie podlega wpisowi BDO.

Nie muszą się rejestrować również sprzedawcy, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Rozporządzenie wskazuje, np. drewno w ilości do 10 ton rocznie oraz szkło i tworzywa sztuczne do 5 ton.

W przypadku wątpliwości można wypełnić interaktywny formularz na stronie BDO, który określi, czy danego przedsiębiorcę obejmuje obowiązek rejestracji.

Kiedy i jak się zarejestrować?

Gdy podmiot musi zarejestrować się w BDO, powinien złożyć elektroniczny wniosek o wpis do rejestru we właściwym Wojewódzkim Urzędzie Marszałkowskim jeszcze przed rozpoczęciem swojej działalności. Jeśli z jakiegoś powodu tego nie zrobił i działa bez wpisu, powinien jak najszybciej to naprawić. Rozpatrzenie wniosku trwa 30 dni.

Opłata za rejestrację wynosi 100 zł w przypadku podmiotów produkujących lub wykorzystujących opakowania. Przedsiębiorcy, którzy rejestrują się tylko jako wytwórcy odpadów, są zwolnieni z opłaty.

Zarejestrowani przedsiębiorcy otrzymują identyfikator i hasło do swojego konta, a także indywidualny numer rejestrowy. Dostęp do konta pozwala na prowadzenie elektronicznej ewidencji odpadów oraz składanie sprawozdań.

Kobieta przy laptopie
(fot. Jamie Grill / The Image Bank / Getty Images)

Czym grozi brak rejestracji?

Niedopełnienie obowiązku rejestracji w bazie danych odpadowych, może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Takiemu przedsiębiorcy Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska może wyznaczyć pieniężną karę administracyjną od 5000 do 1 mln złotych za:

  • prowadzenie działalności bez wpisu do BDO;
  • a w przypadku firm podlegających opłacie rejestrowej, brak numeru rejestrowego na dokumentach związanych z działalnością.

Oprócz tego sąd może zdecydować o wyznaczeniu grzywny od 100 do nawet 1 mln złotych lub areszcie za:

  • niezłożenie wniosku o wpis do BDO, zmianę wpisu lub wykreślenie z niego;
  • złożenie wniosku niezgodnego z prawdą;
  • niedotrzymanie obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Zanim więc rękodzielnik zdecyduje się na prowadzenie własnej działalności lub sklepu, powinien sprawdzić, jakie obowiązki nakłada na niego prawo. Wiele osób nie wie nawet o BDO, dlatego łatwo o przeoczenie tak ważnej kwestii.

Ostatnie wpisy
Rekomendowane
Czy warto posiadać stronę firmową?
Czy warto posiadać stronę firmową?
Czapki męskie – dlaczego warto nosić czapkę
Czapki męskie – dlaczego warto nosić czapkę

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*